Borusan Oto’da Unutulmaz Anlar.

Borusan Oto’da en büyük motivasyon noktalarımızdan biri, müşterilerimizin hayatına benzersiz deneyimler katmak ve unutulmaz anların sayısını artırmak…

Temsil ettiğimiz markalarla ya da şubelerimizde yaşadığınız deneyimlerden ilham alıyoruz. Siz de biriktirdiğimiz bu unutulmaz anlara kendi hikayenizi dahil etmek istiyorsanız aşağıdaki form aracılığıyla bizimle paylaşabilir ve Borusan Oto’da unutulmaz anlar içeriklerinde yer alanlardan biri olabilirsiniz.

#BorusanOtodaUnutulmazAnlar

Kişisel Bilgiler

Fotoğraf ekle+
Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatma metnini buradan inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni – Borusan Oto’da Unutulmaz Anlar
“Borusan Oto’da Unutulmaz Anlar” çalışması kapsamında, Şirketimize iletmiş olduğunuz fotoğraflar ve hikayeniz umuma açık olarak yayınlanacaktır. Çalışma kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. (“Borusan Oto”) tarafından, açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Bu kapsamda kişisel verilerinizin; fotoğraflarınız ve hikayelerinizin yer aldığı içeriklerin hazırlanması, hazırlanan içeriklerin tanıtım çalışmalarının yürütülmesinde kullanılması ve Borusan Oto’ya ait internet sitesi ve sosyal medya hesapları gibi çevrimiçi ortamlarda herkese açık olarak yayınlanması amaçlarıyla işlenmesi için onayınızı sormaktayız.


Kişisel verilerinizi yukarıdaki Rıza Metninde belirtilen kapsamda işlememizi onaylıyor musunuz?
Muvafakatname
“Borusan Oto’da Unutulmaz Anlar” çalışması kapsamında paylaşacağım fotoğraf, hikâye ve sair unsurların hiçbir şekilde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve ilgili mevzuat kapsamında eser niteliği taşımadığını ve herhangi bir kimseye dair telif ihlali içermediğini kabul ve beyan ediyorum. “Borusan Oto’ da Unutulmaz Anlar” çalışması kapsamında paylaşacağım fotoğraf, hikâye ve sair unsurların yer aldığı içeriklerin FSEK kapsamında eser niteliği taşıdığının kabul edilmesi halinde, eser üzerinde doğmuş/doğabilecek olan FSEK’ten kaynaklanan işleme, çoğaltma, yayma, işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim hakkı şeklindeki tüm mali hakları, ayrıca FSEK’te yer alan manevi hakları kullanma yetkilerini münhasıran, gayrikabili rücu, süresiz ve bedelsiz olarak, herhangi bir yer, içerik, mecra ve sayı ya da diğer bir unsur sınırlaması olmaksızın, üçüncü kişilere devredilebilecek şekilde Borusan Oto Servis ve Ticaret ve Ticaret A.Ş.’ye devrettiğimi, bu devrin gerçekleşebilmesi için sonradan yapılması gereken bir işlem olması halinde bu işlemi gerçekleştireceğimi ve işbu devrettiğim haklar nedeniyle Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş.’den herhangi bir hak, bedel ve alacak talep etmediğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.


Muvafakatname’de belirtilen hususları onaylıyor musunuz?
Yukarıdaki formu doldurup “Borusan Oto’da Unutulmaz Anlar” çalışmasına katılım sağlayarak, Katılım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırsınız.
(*) işareti olan alanlar zorunludur.

“Borusan Oto’ da Unutulmaz Anlar” Çalışması Katılım Koşulları

1. “Borusan Oto’ da Unutulmaz Anlar” Çalışması (“Çalışma”), Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. (“Borusan Oto” veya “Şirket”) tarafından, www.borusanoto.com internet sitesi üzerinden düzenlenmektedir. Çalışma kapsamında uygun bulunan müşteri fotoğrafları ve hikayeleri www.borusanoto.com. internet sitesi ve Borusan Oto sosyal medya hesapları gibi çevrimiçi ortamlarda herkese açık olarak yayınlanacaktır.
2. Çalışma’ya katılacak kişilerin işbu Katılım Koşulları’na uyması beklenmektedir.
3. Çalışma’ya katılım sağlanması, Çalışma kapsamında Şirketimize gönderilen içeriklerin paylaşılması ve Çalışma ile ilgili diğer tüm işlemler işbu Katılım Koşulları’na tabidir.
4. Katılım Koşulları’nı kabul ederek, Çalışma’ya katılmak ve Katılım Koşulları’nı kabul için gerekli tüm yasal izin ve gereklilikleri taşıdığınızı kabul ve beyan edersiniz.
5. Çalışma’ya Katılım Süreci:
● Katılımcılar www.borusanoto.com internet sitesi üzerinden Çalışma’ya katılım için gerekli olan online formu doldurarak Çalışma’ya katılım sağlar.
● Ad, Soyad, E-posta Adresi ve Telefon Numarası bilgilerini dolduran katılımcılar Katılım Koşulları ve Aydınlatma Metni’ni okuyup, Açık Rıza ve Muvafakatname metinlerini onaylayarak Çalışma’ya katılım için başvuruda bulunmuş olur.
● Yayınlanacak müşteri hikayelerinin kontrolü Borusan Oto tarafından tamamlandıktan sonra, ilgili fotoğraflar ve müşteri hikayeleri www.borusanoto.com internet sitesi ve Borusan Oto sosyal medya hesapları gibi çevrimiçi ortamlarda yayınlanır.
6. Hikayeleri yayınlanacak Katılımcılar tarafından sunulan kimlik ve iletişim bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Katılımcılar, Çalışma’ya başvuru esnasında, üçüncü kişilere ait kimlik, iletişim bilgileri veya diğer kişisel verileri hiçbir şekilde kullanmayacaktır.
7. Borusan Oto, dilediğinde ve herhangi bir sebep göstermeksizin Çalışma’daki içerikleri kaldırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.
8. Borusan Oto, İşbu Katılım Koşulları’nda belirtilen yükümlülüklere aykırılık oluşturan durumlarda, girişimlerde bulunan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla Çalışma’ya katılımlarını engelleyebilir.
9. Çalışma’ya katılmak için ilgili kayıt formundaki bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Kayıt formuna girilen bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından hiçbir şekilde Borusan Oto sorumlu tutulamaz.
10. Çalışma kapsamında paylaşacağınız içeriklerde, (i) uygun yetkilendirme olmaksızın, başkalarına ait kişisel verileri kullanamazsınız; veya (ii) saldırgan, kaba, müstehcen veya yasa dışı bilgi girişleri yapamazsınız. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Katılım Koşulları’nı, politikalarımızı veya yasaları ihlal ettiğine inandığımız müşteri hikayelerini reddetme veya yayından kaldırma hakkını saklı tutarız.
11. Borusan Oto’nun, Katılımcı’nın sağladığı herhangi bir bilginin hileli, hatalı veya eksik olduğundan şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa, Katılımcı’nın paylaşmış olduğu içeriği, bildirimde bulunmaksızın derhal kaldırma hakkı söz konusu olacaktır.
12. Katılımcı, Çalışma kapsamında paylaşacağı içeriklerde, işbu Katılım Koşulları ile www.borusanoto.com internet sitesinde zaman zaman yayımlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını, herhangi bir şekilde Çalışma’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
13. İşbu Katılım Koşulları’nın onaylayarak, yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Katılım Koşulları’nda belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Katılım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.
14. İşbu Çalışma’da yer alan içerik, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Borusan Oto’ya ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İşbu Çalışma’ya katılım sağlanması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
15. Çalışma kapsamında başvuruların alınması ve yerine getirilmesi gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Çalışma’ya katılımınız kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
16. Çalışma’ya katılanlar, Borusan Oto’nun işbu Katılım Koşulları’nda tesis ve ilan ettiği kuralları şimdiden kabul ederler. Katılımcıların Katılım Kurallarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran Borusan Oto tarafından yapılacaktır.
17. Borusan Oto Çalışma’nın yayınlanması, süresi, katılım kural ve şartları hakkında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Katılımcı paylaşmış olduğu içerikler karşılığında Borusan Oto’dan herhangi bir talepte ve hak iddiasında bulunamayacağını kabul ve beyan eder.
18. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yazılı ve ilan edilmiş söz konusu yarışma kural ve şartlarının tümünü kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır.
19. İşbu Katılım Koşulları ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Katılımcıların Borusan Oto nezdindeki e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır.

Borusan Oto Online Butik ve Aksesuar

Yakında Sizlerle

Hizmet verdiğimiz tüm markalarımızın butik ve aksesuar ürünlerini inceleyip satın alabileceğiniz Borusan Oto Online Butik ve Aksesuar platformumuz çok yakında sizlerle!

Borusan Oto E-Bülteni

Borusan Oto’dan ve temsil ettiğimiz markalardan en son gelişmeleri, heyecan verici yenilikleri ve özel fırsatları paylaştığımız aylık Borusan Oto E-bülten’ini keyifle okumak için formu doldurarak üye olabilirsiniz.


Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatma metnini buradan inceleyebilirsiniz.